Tin tức và sự kiện

Giữa 2018 khai tử xe 3 bánh ‘chui’ ở Hà Nội?

Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về lộ trình tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh...

Xem thêm
Chính thức sửa đổi Thông tư 20 về nhập khẩu ô tô

hứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký quyết định bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư...

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 2017

Văn bản số 436/TTg-CN thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QG-TTg, theo...

Gỡ vướng xử lý phương tiện hết hạn sử dụng

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 29/CT-TTg ngày 5-10-2016 về việc xử lý phương tiện giao thông đường...

Giữa 2018 khai tử xe 3 bánh ‘chui’ ở Hà Nội?

Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về lộ trình tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh...

Xem thêm
Chính thức sửa đổi Thông tư 20 về nhập khẩu ô tô

hứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký quyết định bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư...

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 2017

Văn bản số 436/TTg-CN thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QG-TTg, theo...

Giữa 2018 khai tử xe 3 bánh ‘chui’ ở Hà Nội?

Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về lộ trình tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh...

Xem thêm
Chính thức sửa đổi Thông tư 20 về nhập khẩu ô tô

hứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký quyết định bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư...

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 2017

Văn bản số 436/TTg-CN thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QG-TTg, theo...

Giữa 2018 khai tử xe 3 bánh ‘chui’ ở Hà Nội?

Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo UBND TP về lộ trình tiến tới cấm sử dụng xe ba bánh...

Xem thêm
Chính thức sửa đổi Thông tư 20 về nhập khẩu ô tô

hứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh vừa ký quyết định bãi bỏ khoản 2 Điều 1 Thông tư...

LỘ TRÌNH ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI 2017

Văn bản số 436/TTg-CN thực hiện lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải theo Quyết định số 49/2011/QG-TTg, theo...